Print Bookmark

 First cemetery, Athens, Athens, central, Athens, Greece


Tree:  

Latitude: 37.964196, Longitude: 23.736219 | Click to get directions to First cemetery, Athens

Cemetery Photos

   Thumb   Description 
1
Franca Catinakis-Agelastos grave, Athens
Franca Catinakis-Agelastos grave, Athens
Athens First Cemetery, Athens, Greece 
2
Franga Stephen Agelasto Catinakis tombstone, Athens
Franga Stephen Agelasto Catinakis tombstone, Athens
Athens First Cemetery, Athens, Greece 
3
Jean Stamati Agelasto tomb, Athens
Jean Stamati Agelasto tomb, Athens
Athens First Cemetery, Athens, Greece 
4
Stamati N Agelastos family grave, Athens
Stamati N Agelastos family grave, Athens
Athens First Cemetery, Athens, Greece 
5
Stephanos Cosis Agelasto family burial plot, Athens
Stephanos Cosis Agelasto family burial plot, Athens
Athens First Cemetery, Athens, Greece 
6
Stephanos Cosis Agelasto family tomb, Athens
Stephanos Cosis Agelasto family tomb, Athens
Athens First Cemetery, Athens, Greece 
7
Stephen Demetrios Agelasto monument, Athens
Stephen Demetrios Agelasto monument, Athens
Athens First Cemetery, Athens, Greece 

Headstones

 Thumb Description Status Location Name (Died/Buried)
Emmanuel George Franghiadi Family Tomb
Emmanuel George Franghiadi Family Tomb
(detail) Sec. 1, site 80; Athens First Cemetery, Athens, Greece; Family grave of EMMANUEL GEORGE FRANGHIADI (1813, Chios- 1890, Piraeus), Constantia Clara Franghiadi (-1891, Piraeus), Stephen Emm. Franghiadi (London, 8 May 1845-Athens, 31 Dec 1922), Despina S. Franghiadi (Rostow, 1854-Athens, 1943) 
Located  1. Latitude: 37.964, Longitude: 23.736   
Franca Catinakis-Agelastos grave, Athens
Franca Catinakis-Agelastos grave, Athens
(detail) Athens First Cemetery, Athens, Greece 
Located  2. Latitude: 37.964, Longitude: 23.736  Franga (Pandely) Agelasto (d. Feb 1867)
Michael (Dimitrius) Katinakis (d. 09 Mar 1866)
 
Franghiadi Family Tomb
Franghiadi Family Tomb
Sec. 1, site 80; Athens First Cemetery, Athens, Greece: Alexandra Scanavi (1855–1932), John Franghiadi (1878–1956), Maria Franghiadi (1889–1962), Pauline Franghiadi (1887–1967), George Franghiadi (1880–1970), Eustratios Franghiadi (1881–1972), Stephen Emm. Franghiadi (d. 24 May 2003), Calliope Franghiadi (1883–1978), Helen Franghiadi (1893–1982), Constantine Franghiadi (1924–1984), Calliope Franghiadi (1912–1987), Teresa Scanavi (1898–1990), Danae Franghiadi (1935–1994), Stephen Franghiadi (1928–1997), Michael Emm. Franghiadi (1841-1859), Emmanuel George Franghiadi (1813-1890), Constantia Clara Franghiadi (- 1891), Stephen Emm. Franghiadi (1845-1922), Despina S. Franghiadi (1854-1943). 
Located  3. Latitude: 37.964, Longitude: 23.736   
Franghiadi Family Tomb
Franghiadi Family Tomb
(detail) Sec. 1, site 80; Athens First Cemetery, Athens, Greece 
Located  4. Latitude: 37.964, Longitude: 23.736   
Franghiadi Family Tomb
Franghiadi Family Tomb
(detail) Sec. 1, site 80; Athens First Cemetery, Athens, Greece 
Located  5. Latitude: 37.964, Longitude: 23.736   
Franghiadi Family Tomb
Franghiadi Family Tomb
(detail) Sec. 1, site 80; Athens First Cemetery, Athens, Greece 
Located  6. Latitude: 37.964, Longitude: 23.736   
Franghiadi Family Tomb
Franghiadi Family Tomb
(detail) Sec. 1, site 80; Athens First Cemetery, Athens, Greece 
Located  7. Latitude: 37.964, Longitude: 23.736   
Kalligas-Agelastos tomb, First Cemetery of Athens (1)
Kalligas-Agelastos tomb, First Cemetery of Athens (1)
Main (large) plaque: Panos Kalligas/Lela Kalligas/Kostas Kalligas - the relation of these individuals is almost certainly: Panos Kalligas, born ca. 1895, his wife Lela (Eleni) Kalligas (nιe Agelastos), born ca. 1900, and their son Kostas Kalligas, born ca. 1925 (photo George Vassiadis, Dec 2005). 
Located  8. Latitude: 37.964, Longitude: 23.736  Eleni (Leoni) Agelasto
Leoni (Stamati) Agelasto (d. 18 May 1925)
Kostas (Panos) Calliga [Kalligas]
Panos Calliga [Kalligas]
Vasiliki Leontiou
 
Kalligas-Agelastos tomb, First Cemetery of Athens (2)
Kalligas-Agelastos tomb, First Cemetery of Athens (2)
Small plaque in left hand corner: Leonidas Agelastos/Vasiliki Agelastos - these are most probably the parents of Lela Kalligas. If so they were probably born in the 1870s or 1880s (photo George Vassiadis, Dec 2005). 
Located  9. Latitude: 37.964, Longitude: 23.736  Eleni (Leoni) Agelasto
Leoni (Stamati) Agelasto (d. 18 May 1925)
Kostas (Panos) Calliga [Kalligas]
Panos Calliga [Kalligas]
Vasiliki Leontiou
 
Kalligas-Agelastos tomb, First Cemetery of Athens (3)
Kalligas-Agelastos tomb, First Cemetery of Athens (3)
Mongram in right hand corner: Panos Kalligas (photo George Vassiadis, Dec 2005) 
Located  10. Latitude: 37.964, Longitude: 23.736  Eleni (Leoni) Agelasto
Leoni (Stamati) Agelasto (d. 18 May 1925)
Kostas (Panos) Calliga [Kalligas]
Panos Calliga [Kalligas]
Vasiliki Leontiou
 
Kalligas-Agelastos tomb, First Cemetery of Athens (4)
Kalligas-Agelastos tomb, First Cemetery of Athens (4)
Photo & research: George Vassiadis, Dec 2005. 
Located  11. Latitude: 37.964, Longitude: 23.736  Eleni (Leoni) Agelasto
Leoni (Stamati) Agelasto (d. 18 May 1925)
Kostas (Panos) Calliga [Kalligas]
Panos Calliga [Kalligas]
Vasiliki Leontiou
 
Marigo P. Agelastos
Marigo P. Agelastos
Tomb, 1st Cemetery, Athens. Others in the site: JOHN P. KAKLEAS
(1870-1928); TAKIS I. KAKLEAS (1911-1950); ZOUZOY B. MITSAKOU (15 March 1993); photo courtesy Constantine Couclelis (2020). 
    Mariog P. (unknown) Agelasto (d. 26 Mar 1928)
 
Negroponte Family Tomb
Negroponte Family Tomb
Sec. 5, site 282; Athens First Cemetery, Athens, Greece. Pandely A. Negroponte (-15 Jun 1896, aged 61 years), Melpomene P. Negroponte (-30 Oct 1919), Ambrosios P. Negroponte (-2 Jan 1952), Elias Anargyros (1876–1938), Smaragda El. Anargyros (1886–1970). 
Located  12. Latitude: 37.964, Longitude: 23.736   
Negroponte Family Tomb
Negroponte Family Tomb
(detail) Sec. 5, site 282; Athens First Cemetery, Athens, Greece. Pandely A. Negroponte (-15 Jun 1896, aged 61 years), Melpomene P. Negroponte (-30 Oct 1919), Ambrosios P. Negroponte (-2 Jan 1952), Elias Anargyros (1876–1938), Smaragda El. Anargyros (1886–1970). 
Located  13. Latitude: 37.964, Longitude: 23.736   
Negroponte Family Tomb
Negroponte Family Tomb
(detail) Sec. 4, site 584; Athens First Cemetery, Athens, Greece; The poet is Kostas Ouranis, interred here with his wife, Eleni.  
Located  14. Latitude: 37.964, Longitude: 23.736   
Negroponte Family Tomb
Negroponte Family Tomb
(detail) Sec. 4, site 584; Athens First Cemetery, Athens, Greece 
Located  15. Latitude: 37.964, Longitude: 23.736   
Negroponte Family Tomb
Negroponte Family Tomb
(detail) Sec. 4, site 584; Athens First Cemetery, Athens, Greece 
Located  16. Latitude: 37.964, Longitude: 23.736   
Negroponte Family Tomb
Negroponte Family Tomb
Sec. 12, site 407; Athens First Cemetery, Athens, Greece. George Boukas (1879–1940), Aekaterini Negroponte (-15 Aug 1967), Angeliki Negroponte (-10 Nov 1967), Penelope Boukas (-25 Aug 1969), Nicolaos Mathioudakis (-13 Aug 1970), Costa[ntine] Negroponte (-19 Feb 1973), Alexandra Rakas (-23 Sep 1983), Mary Mathioudakis (-2 Aug 1989), Vaghia M. Mitropoulos (-18 May 1997), Emmanuel E. Ramirez (-5 Feb 1998), Marios D.Tompros (-17 Oct 2006). 
Located  17. Latitude: 37.964, Longitude: 23.736   
Negroponte Family Tomb
Negroponte Family Tomb
(detail) Sec. 12, site 407; Athens First Cemetery, Athens, Greece 
Located  18. Latitude: 37.964, Longitude: 23.736   
Negroponte Family Tomb
Negroponte Family Tomb
(detail) Sec. 12, site 407; Athens First Cemetery, Athens, Greece. Demetra [G. Negroponte] (-26 Apr 2007). 
Located  19. Latitude: 37.964, Longitude: 23.736   
Negroponte Family Tomb
Negroponte Family Tomb
(detail) Sec. 6, site 253; Athens First Cemetery, Athens, Greece. Family Grave of Mikι and Theodora Negroponte. 
Located  20. Latitude: 37.964, Longitude: 23.736   
Negroponte Family Tomb
Negroponte Family Tomb
(detail) Sec. 12, site 407; Athens First Cemetery, Athens, Greece. George E. Negroponte (-21 Apr 1992), Demetra [G. Negroponte] (-26 Apr 2007). 
Located  21. Latitude: 37.964, Longitude: 23.736   
Negroponte Family Tomb
Negroponte Family Tomb
(detail) Sec. 6, site 253; Athens First Cemetery, Athens, Greece. Family Grave of Mikι and Theodora Negroponte. 
Located  22. Latitude: 37.964, Longitude: 23.736   
Negroponte Family Tomb
Negroponte Family Tomb
Sec. 6, site 253; Athens First Cemetery, Athens, Greece. Family Grave of Mikι and Theodora Negroponte. 
Located  23. Latitude: 37.964, Longitude: 23.736   
Negroponte Family Tomb
Negroponte Family Tomb
(detail) Sec. 5, site 282; Athens First Cemetery, Athens, Greece. Emmanuel Fotiadis-Negroponte (1902–1968), Olga Emm. Fotiadis-Negroponte (1909–1989). 
Located  24. Latitude: 37.964, Longitude: 23.736   
Negroponte Family Tomb
Negroponte Family Tomb
(detail) Sec. 5, site 282; Athens First Cemetery, Athens, Greece. Phokion Emm. Fotiadis (-1920), Fanny Ph. Fotiadis (-1942) 
Located  25. Latitude: 37.964, Longitude: 23.736   
Negroponte Family Tomb
Negroponte Family Tomb
(detail) Sec. 5, site 282; Athens First Cemetery, Athens, Greece. Michael J. Louterakis (1927-1990). 
Located  26. Latitude: 37.964, Longitude: 23.736   
Negroponte Family Tomb
Negroponte Family Tomb
(detail) Sec. 5, site 282; Athens First Cemetery, Athens, Greece 
Located  27. Latitude: 37.964, Longitude: 23.736   
Negroponte Family Tomb
Negroponte Family Tomb
(detail) Sec. 5, site 282; Athens First Cemetery, Athens, Greece 
Located  28. Latitude: 37.964, Longitude: 23.736   
Negroponte Family Tomb
Negroponte Family Tomb
(detail) Sec. 5, site 282; Athens First Cemetery, Athens, Greece 
Located  29. Latitude: 37.964, Longitude: 23.736   
Negroponte Family Tomb
Negroponte Family Tomb
(detail) Sec. 4, site 584; Athens First Cemetery, Athens, Greece. William C. Wild is not bloodline Agelasto. We believe his wife was Marie Angelika Wild nιe Nyarchos, whose mother was Manuella Santiago and whose father, better known as Costas Ouranis, was the second husband of Hιlθne (Miltiades) Negroponte
Located  30. Latitude: 37.964, Longitude: 23.736   
Pappas tomb, Athens
Pappas tomb, Athens
(detail) Athens First Cemetery, Athens, Greece. George J. Pappas (1899-1996) and Elsa G. Pappas (1913-2008) are at the Stephen Demetrios Agelasto monument. 
Located  31. Latitude: 37.964, Longitude: 23.736  Franga (Pandely) Agelasto (d. Feb 1867)
Lilian Elsa Lyda (Ambrose) Katinakis (d. 04 Jan 2008)
Michael (Dimitrius) Katinakis (d. 09 Mar 1866)
George John (John) Pappas (d. 03 Jul 1996)
 
Stephen Demetrios Agelasto monument, Athens
Stephen Demetrios Agelasto monument, Athens
Athens First Cemetery, Athens, Greece 
Located  32. Latitude: 37.964, Longitude: 23.736  Stephen Demetrios (Demetrios) Agelasto (d. 23 Feb 1867)
 
Stephen Demetrios Agelasto monument, Athens
Stephen Demetrios Agelasto monument, Athens
Athens First Cemetery, Athens, Greece 
Located  33. Latitude: 37.964, Longitude: 23.736  Stephen Demetrios (Demetrios) Agelasto (d. 23 Feb 1867)
 

This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Maintained by agela001.